Přeskočit na obsah
Doprava zdarma na všech objednávkách
Doprava zdarma na všech objednávkách

Podmínky služby

Přehled.
Tato webová stránka je provozována všemi kulturami Inc. po celé stránce, podmínky "My", "USA" a "Naše" viz všechny kultury Inc. Všechny kultury Inc nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z těchto stránek Uživatel, uživatel, podmíněný tímto přijetím všech termínů, podmínek, politik a oznámení uvedl zde.

Návštěvem našich stránek a / nebo nákupu z nás, jste se zapojit do naší "služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("podmínky služby", "termíny"), včetně těchto dodatečných podmínek a politik odkazuje v tomto dokumentu a / nebo k dispozici pomocí hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele stránek, včetně bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníci a / nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo pomocí našich webových stránek si pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte přistupovat k webu nebo používat služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do současného úložiště, podléhají podmínkám služby. Na této stránce můžete zkontrolovat nejaktuálnější verzi podmínek služby. Vyhrazujeme si právo na aktualizaci, změnu nebo nahrazení jakékoli části těchto podmínek poskytováním aktualizací a / nebo změnám našich webových stránek. Je to vaše odpovědnost za kontrolu této stránky pravidelně pro změny. Vaše pokračující užívání nebo přístup k webovým stránkám po odeslání jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. poskytují nám online e-commerce platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby pro vás.

Oddíl 1 - Podmínky internetového obchodu
Souhlasím s těmito podmínkami služby zastupujete, že jste alespoň věk většiny ve vašem státě nebo provincii bydliště, nebo že jste věk většiny ve vašem státě nebo provincii bydliště a jste nám dali svůj souhlas Chcete-li použít tyto stránky, nechte použít některý z vašich drobných závislých osob.
Nelze použít naše produkty pro jakýkoli nelegální nebo neoprávněný účel, ani v používání služby, porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení na zákony o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení některého z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

Oddíl 2 - Obecné podmínky
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu každému z nějakého důvodu kdykoliv.
Chápete, že váš obsah (včetně informací o kreditní kartě), může být přenesen nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy v různých sítích; a (b) změny vyhovující a přizpůsobit se technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy šifrovány během přenosu přes sítě.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakékoli části služby, používat službu nebo přístup ke službě nebo jakéhokoli kontaktu na webových stránkách, přes které je služba poskytována, bez výslovného písemného povolení u nás .
Rubriky používané v této dohodě jsou určeny pouze pro pohodlí a nebudou tyto podmínky omezit nebo jinak ovlivňují.

Oddíl 3 - Přesnost, úplnost a včasnost informací
Nejsme zodpovědní, zda informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být spoléhán nebo používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primární, přesnější, úplnější nebo více včasných zdrojů informací. Jakákoli závislost na materiálu na těchto stránkách je na vlastním riziku.
Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, není aktuální a je k dispozici pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoliv upravit obsah těchto stránek, ale nemáme povinnost aktualizovat všechny informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaše povinnost sledovat změny na našich stránkách.

Oddíl 4 - Úpravy služby a ceny
Ceny pro naše výrobky se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Již čas si vyhrazujeme na modifikaci nebo přerušit službu (nebo její část nebo její obsah) bez předchozího upozornění kdykoliv.
Nebudeme odpovědní vám ani na žádné třetí strany pro žádnou úpravu, změnu cen, pozastavení nebo přerušení služby.

Oddíl 5 - Produkty nebo služby (pokud existují)
Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají návratu nebo výměně pouze podle naší politiky vání.
Udělali jsme veškeré úsilí co nejpřesněji, jak je možné barvy a obrazy našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru počítače bude přesná.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsou povinni omezit prodej našich výrobků nebo služeb pro každou osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Můžeme toto právo vykonávat případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen výrobků se vztahují kdykoliv bez předchozího oznámení, podle vlastního uvážení USA. Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit produkt. Každá nabídka pro jakýkoli výrobek nebo službu provedená na těchto stránkách je neplatná, kde je zakázána.
Nezaráříme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných zakoupených nebo získaných materiálů splníte vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

ODDÍL 6 - Přesnost fakturačních informací a informací o účtu
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou s námi umístíte. Můžeme, v našem vlastním uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, na domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky umístěné nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturaci a / nebo poštovní adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušit objednávku, můžeme vás pokusit informovat kontaktováním e-mailu a / nebo fakturační adresy / telefonního čísla poskytnutého v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které v našem jediném rozsudku se zdá být umístěny prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že poskytujete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla kreditních karet a data expirace, abychom mohli dokončit své transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Pro více podrobností naleznete v našich zásadách vrací.

ODDÍL 7 - Volitelné nástroje
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž jsme neměli žádnou kontrolu ani vstup.
Uznáváte a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "stejně jako" a "jak je k dispozici" bez jakýchkoli záruk, reprezentace nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Nemáme žádnou odpovědnost, co vyplývají z nebo vztahující se k používání volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoliv použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je výhradně na vlastním riziku a uvážení a měli byste zajistit, že jste seznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran.
Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a / nebo služby podléhají těmto podmínkám služby.

Oddíl 8 - Odkazy třetích stran
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály ze třetích stran.
Odkazy na třetích stran na těchto stránkách vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou přidruženy. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost nebo odpovědnost za jakékoli materiály nebo internetové stránky třetích stran nebo pro jiné materiály, výrobky nebo služby třetích stran.
Nezatížeme žádnou škodu nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s třetími internetovými stránkami. Pečlivě si prohlédněte politiky a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než se budete zabývat jakoukoliv transakcí. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

§ 9 - Komentáře uživatelů, zpětná vazba a další podání
Pokud jste na našem přání odesílat určité konkrétní podání (například vstupy soutěže) nebo bez žádosti od nás posíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem poštou poštou nebo jinak (Společně, "komentáře") souhlasíte s tím, že můžeme kdykoliv, bez omezení, editovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, přeložit a jinak používat v jakémkoli médiu všechny komentáře, které jste předali nám. Jsme a nejsou povinni (1) udržovat žádné připomínky v důvěře; 2) platit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na všechny připomínky.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstranit obsah, který určujeme v našem vlastním uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, hanebné, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nevhodné nebo porušuje duševní vlastnictví nebo tyto podmínky služby .
Souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou porušovat právo na žádnou třetí stranu, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiného osobního nebo proprietárního práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, nebo obsahují jakýkoli počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl nějakým způsobem ovlivnit provoz služby nebo souvisejících webových stránek. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že je někdo jiný než sami sebe, nebo jinak uvádět na nás nebo třetích stranách o původu všech připomínek. Jste výhradně zodpovědný za jakékoli připomínky, které učiníte a jejich přesnost. Nebereme žádnou odpovědnost a nepředpokládáme žádnou odpovědnost za žádné připomínky, které vás nebo třetí stranou.

Oddíl 10 - Osobní údaje
Vaše podání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí
Příležitostně mohou existovat informace na našich stránkách nebo ve službě, která obsahuje typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktu, ceny, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu výrobků, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo napravit všechny chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve službě nebo na všech souvisejících webových stránkách nepřesné bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste předložili objednávku) .
Provádíme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasnit informace ve službě nebo na jakýchkoli souvisejících internetových stránkách, včetně omezení, informace o cenách, s výjimkou zákona. Mělo by být učiněno žádné zadané aktualizace nebo aktualizační datum uplatňované ve službě nebo na všech souvisejících webových stránkách, což znamená, že všechny informace ve službě nebo na všech souvisejících webových stránkách byly upraveny nebo aktualizovány.

§ 12 - zakázaná použití
Kromě jiných zákazů, jak je uvedeno v podmínkách služby, jste zakázáni používat web nebo jeho obsah: (a) za protiprávní účely; b) požádat ostatní vykonávat nebo účastnit se jakéhokoli protiprávních akcí; c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví druhých; e) obtěžovat, zneužívání, urážky, poškození, hanobení, pomluvy, znevažování, zastrašování nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, závodu, věku, národního původu nebo postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrávání nebo přenášet virů nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; i) spam, phish, Pharm, zámince, pavouka, plazení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k), aby zasahovaly nebo obcházely bezpečnostní funkce služby nebo všechny související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit využívání služby nebo všechny související webové stránky pro porušení některého ze zakázaných použití.

§ 13 - Disclaimer záruek; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, reprezentujeme nebo nezaručujeme, že vaše používání našich služeb bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bez chyb.
Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z užívání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit službu po dobu neurčitou nebo zrušit službu kdykoliv, bez předchozího upozornění.
Jste výslovně souhlasíte s tím, že vaše použití nebo neschopnost používat, služba je na vašem jediném riziku. Služba a všechny produkty a služby doručené službou jsou (kromě výslovně uvedeno USA) poskytnuty "stejně jako" a "jako jsou dostupné" pro vaše použití, bez jakéhokoliv reprezentace, záruky nebo podmínek jakéhokoli druhu, buď expresní nebo Implikováno, včetně všech implikovaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, způsobilost pro určitý účel, trvanlivost, název a neporušení.
V žádném případě nebude všichni kultury Inc, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, pobočky, agenty, dodavatelé, stáže, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé služeb, neboť jakékoli újmy, ztráta, nárok nebo jakýkoli přímý, nepřímý, náhodný, represivní, speciální nebo následné škody jakéhokoliv druhu, včetně, bez omezení ztracených zisku, ztracených příjmů, ztracených úspor, ztráta údajů, náhradních nákladů nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, delikt (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak z vašeho užívání jakékoli ze služby nebo všechny produkty pořízené používání služby nebo pro jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem k používání služby nebo veškerého výrobku, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, \ t nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu vzniklého v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného, ​​nebo jinak zpřístupněných prostřednictvím služby, a to i v případě, že je doporučeno jejich možnosti. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích, je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

§ 14 - odškodnění
Souhlasíte s tím, že odškodnit, bránit a držet neškodné všechny kultury inc a naši rodiči, dceřiné společnosti, pobočky, partnery, důstojníky, ředitelé, agenty, dodavatelé, poskytovatele licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisté a zaměstnanci, neškodný z jakéhokoli nároku nebo poptávky, Včetně rozumných poplatků advokátů, které udělal jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo vyplývající z porušení těchto smluvních podmínek nebo dokladů, které zahrnují odkazem nebo jejich porušení jakéhokoli zákona nebo práva třetí strany.

ODDÍL 15 - SLOŽENÍ
V případě, že jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek je zrušeno za protiprávní, neplatné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení však vynutitelné v plném rozsahu povoleném platným právem, a nevymahatelná část se považuje za oddělené od těchto podmínek Služba, takové stanovení nemusí mít vliv na platnost a vymahatelnost všech ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - Ukončení
Povinnosti a závazky stran vynaložených před datem ukončení přežijí ukončení této dohody pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud ani až do ukončených buď vy nebo USA. Tyto podmínky služby můžete kdykoliv ukončit oznámením, že již nechcete používat naše služby, nebo když přestanete pomocí našich stránek.
Pokud v našem jediném úsudku selháváte, nebo se domníváme, že jste selhali, v souladu s jakýmkoliv termínem nebo ustanovením těchto smluvních podmínek, můžeme tuto dohodu kdykoliv ukončit i bez předchozího upozornění a zůstanete odpovědnost za všechny vznesené částky a včetně data ukončení; a / nebo proto vám může popřít přístup k našim službám (nebo jakýmkoli části).

§ 17 - Celá dohoda
Selhání o výkonu nebo prosazování práva nebo poskytování těchto Smluvních podmínek, nesmí se představovat vzdání se takového práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli politiky nebo provozní pravidla zaslané u nás na těchto stránkách nebo v souvislosti s Službou představují celou dohodu a porozumění mezi vámi a USA a upravují vaše užívání služeb, nahrazujícím jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy , ať už ústní nebo písemný, mezi vámi a nás (včetně, ale bez omezení, jakékoli předchozí verze Smluvních podmínek).
Jakékoliv nejednoznačnosti v interpretaci těchto Smluvních podmínek nesmí být vykládány proti vypracující straně.

§ 18 - Rozhodné právo
Tyto podmínky služby a všechny jednotlivé dohody, kterým vám poskytneme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony Spojených států.

§ 19 - Změny Smluvních podmínek
Nejaktuálnější verzi podmínek služby můžete zkontrolovat kdykoliv na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na našem vlastním uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek poskytováním aktualizací a změnám na našich webových stránkách. Je to vaše povinnost pravidelně kontrolovat naše webové stránky pro změny. Vaše pokračující užívání nebo přístup k našim webovým stránkám nebo službám po odeslání jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb představuje přijetí těchto změn.

Oddíl 20 - Kontaktní informace
Otázky týkající se Smluvních podmínek by měly být zaslány nám na customererservice@americculturehair.com.